Política de Privacitat

Política de Privacitat
 Política de privacitat de dades de Pere Quera 1887

De conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i Comerç Electrònic – s’informa que les dades de caràcter personal que l'usuari ha de facilitar durant el procés de registre i compra a través de www.perequera.com s'incorporaran als fitxers de titularitat de PERE QUERA SA amb la següent finalitat:

o Possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari.
o Mantenir-vos informat dels productes i serveis oferts per PERE QUERA a través de suports electrònics i / o físics.

Totes els dades sol·licitades a través del lloc web, i processades per PERE QUERA són necessàries per a l'òptima prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari. PERE QUERA no garanteix la correcta prestació dels serveis si no es facilita tota la informació sol·licitada en el procés de compra i alta (inclosos els marcats com a opcionals).

PERE QUERA es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, les dades de caràcter personal sol·licitades seran emmagatzemades i gestionades amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de la seva informació, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. Així mateix PERE QUERA cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei.

PERE QUERA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. 

L’ usuari podrà revocar el consentiment prestat i  exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides en el lloc web dirigint la seva sol·licitud a través del correu electrònic info@perequera.com.


Secció Rolex

Quan navegui per la secció Rolex de la nostra pàgina web, pot ser que interactúi amb una pàgina web incorporada de www.rolex.com. En tal cas, els Termes d'ÚsAvis de Privacitat i Política de Cookies de www.rolex.com son els únics aplicables.

This website uses both its own and third-party cookies to compile statistical information about your browsing and to show you publicity related to your preferences, generated on the basis of your browsing patterns. It is assumed that you accept their use if you continue browsing.
ACCEPT More information