Menú
ZENITH El 1865 a la ciutat de Le Locle, el rellotger visionari George Favre-Jacot va voler crear els rellotges més precisos i fiables del seu temps. Per fer això va reunir tota la gamma de professionals de la rellotgeria sota un mateix sostre. D'aquesta manera, es facilitava el control sistemàtic de cada component i la del mecanisme complet. L'agrupament d'aquestes habilitats en un sol lloc va estimular significativament el progrés de les tècniques de producció, i Zenith va ser capaç de produir els rellotges més precisos i fiables. A dia d'avui, Zenith segueix sent un dels pocs fabricants capaços de produir totes les parts dels seus rellotges.
SELECT DISTINCT d_items.*,d_items_idioma.titol AS titol_idioma, d_items_idioma.subtitol, d_items_idioma.descripcio, d_items_idioma.descripcio_ext, d_items_idioma.enllac, d_items_idioma.descripcio_enllac, d_items_idioma.key_titol,d_items_idioma.key_descripcio,d_items_idioma.key_url,d_items_idioma.key_url_intern, d_items_idioma.actiu as actiu_idioma FROM art_articles LEFT JOIN d_items ON d_items.id = art_articles.id_item LEFT JOIN d_items_idioma ON d_items.id = d_items_idioma.id WHERE art_articles.arxivat<>'Y' AND art_articles.web='Y' AND d_items_idioma.id_idioma='CA' AND art_articles.id IN( SELECT id_tabla FROM art_caracteristiques_relacions WHERE ( (id_carac='11' AND valor='245' ) ) AND art_caracteristiques_relacions.tabla='art_articles') ORDER BY d_items.data_creacio DESC LIMIT 0,12

Productes de la firma

Vols rebre informació al teu correu? Subscriu-te!


Accepto les condicions

Enviar